Skip to main content
About me
 • When asked who I am, I always have the following answer ready: I am a seeker. Always searching for meaning and encounter. Searching for beauty in both human and nature. Both the human being in all her facets as well as the interaction with her environment fascinate me immensely.

  I fully enjoy the things that we as humans have come to regard too often as normal, that we often, in the rat race of everyday life, no longer pay any attention to.

  I try to reflect this attitude in my paintings. In my abstract work I let my 'seeking self' experiment to the fullest. These experimental works are characterised by abstract elements in which ‘matter’ (paint, colour, material and canvas) play the leading role. In addition to the experiment, freedom and exploration also determine the end result of my work.

  In a second series of works I again exploit the different materials in which a suggestion of a figure plays the leading role. The figure is inseparably connected to the environment. Consciously, parts have been omitted, as it were, from the experience that man and environment become one, in fact, are one. The environment often takes over from the figure(s).

  In a third series we see female figures depicted from a bird- or frog perspective. It’s an intimate event in which a certain state of mind or concentration is felt again. Yet the figure is difficult to grasp. Even though the gaze is emotionally present, it remains hidden from the viewer. The way of implanting the figures in the canvas, the composition and the atypical perspectives create something strange and invite you to muse. (quote: Eva De Leener)

 • Als men mij vraagt wie ik ben heb ik altijd het volgende antwoord klaar: Ik ben een zoekende mens. Zoekend naar zingeving en ontmoeting. Zoekend naar schoonheid in zowel het menselijk contact als het contact met de natuur. Zowel de mens in al zijn/haar facetten alsook zijn omgang met zijn omgeving boeien me mateloos.

  Ik geniet ten volle van de dingen die wij als mensen teveel als normaal zijn gaan beschouwen, die we vaak, in de rat-race van het dagelijks leven, geen blik meer gunnen.

  Deze ingesteldheid poog ik in mijn schilderkunst weer te geven. In mijn abstract werk laat ik mijn ‘zoekende zelf’ ten volle experimenten. Deze experimentele werken laten zich typeren door abstracte kenmerken waarbij materie (verf, kleur, materiaal en canvas) de hoofdrol spelen. Naast het experiment is vrijheid en durf mede bepalend voor het eindresultaat van mijn werk.

  In mijn tweede reeks werken exploiteer ik opnieuw de verschillende materialen waarin een suggestie van een figuur de hoofdrol speelt. De figuur is onlosmakend verbonden met de omgeving. Bewust zijn er delen weggelaten als het ware vanuit de beleving dat mens en omgeving één worden, sterker nog , één zijn.

  In de derde reeks zien we vrouwenfiguren afgebeeld vanuit een vogel- of kikvorsperspectief. Het is een intiem gebeuren waarbij een zekere gemoedstoestand of concentratie opnieuw voelbaar wordt. Toch is het beeld moeilijk te vatten. Ook al is de blik gevoelsmatig aanwezig, hij blijft verborgen voor de toeschouwer. De manier van inplanten van de figuren in het canvas, de compositie en de atypische perspectieven zorgen voor iets bevreemdends en nodigen uit tot mijmering. (quote: Eva De Leener)